A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

VINOP-1.2.1-21

KeretösszegTámogatási kérelmek várható száma
200 milliárd Ft1000-3000 db

Támogatás összege:

− minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft

Támogatás mértéke, formája:

Maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul. 

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

2019. évi átlagos statisztikai létszámelszámolható költség/főmaximális elszámolható összköltség
9 főig1-9 főig 11 millió Ft99 millió Ft
49 főig1-9 főig 11 millió Ft 10-49 főig 5 millió Ft  299 millió Ft
249 főig1-9 főig 11 millió Ft 10-49 főig 5 millió Ft 50-249 főig 3 millió Ft  899 millió Ft

Pályázók köre:

− Mikro-, kis- és középvállalkozások,

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
  • utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételük nem haladja meg a projekt összes költségét.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

Kötelezően megvalósítandó

•  Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható

•  Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig

•  Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el 

•  Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el

•  Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben

•  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el

•  Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el 

Fenntartási időszak eredményességi mérése:

Fenntartási időszak 1 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

  • Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap
  • Előleg igénylése: A támogatás 100 %-a, maximum 629,3 millió Ft.
  • Önerő: A kapott támogatáson felüli saját forrással kell rendelkezni.
  • A projekt területi korlátozása: országosan elérhető, kivéve Budapest 

A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. 2021. március 1-16.  keret: 70 milliárd Ft 

2. 2021. június 15-30.  keret: 50 milliárd Ft 

3. 2021.szeptember 30 – október 15.  keret: 40 milliárd Ft 

4. 2022. február 1-15.  keret: 40 milliárd Ft