Mi az egyszerűsített végelszámolás?

A cég végelszámolását egyszerűsített módon is   le lehet   lefolytatni.  Az egyszerűsített végelszámolást azokra könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, akik az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be tudják fejezni.

Az adózónak egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámolót nem kell választani. A végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el.

Ebből következik, hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek.

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a Cégközlönyben közzétenni. Az adózó az eljárás alatt elhatározhatja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását.


Az eljáráshoz kapcsolódó bejelentéseket –a T201T adatlap benyújtásával–a NAV-hoz kell teljesíteni:

az egyszerűsített végelszámolás elhatározásakor;

az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor (150 napon belül);

vagy ha az egyszerűsített végelszámolás befejezésére a cég tovább működésének elhatározásával kerül sor (150 napon belül);

A NAV a benyújtott adatlapokat automatikusan továbbítja a cégbíróság felé.

A befejezés bejelentésével egyidejűleg elektronikus úton meg kell küldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.

Az elektronikus úton küldendő változásbejegyzési kérelem és a vagyonfelosztási javaslatminta.

Az egyszerűsített végelszámolás esetén, ha az adózó a törlési kérelemét (T201T) a NAV-hoz benyújtotta, akkor az adóhatóság 30 napon belül automatikusan megküldi az ehhez szükséges engedélyt.

Amennyiben a NAV a cégbíróságot a törlés valamely akadályáról értesíti (megindítandó vagy folyamatban lévő adóeljárás, adótartozás), úgy a törlési hozzájárulásra csak annak elhárulta (eljárásvégleges befejezése, adótartozás rendezése) után kerülhet sor.

Az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra át kell térni:

vitatott hitelezői igényesetén, vagy ha emiatt a cég ellen peres eljárás van folyamatban,

végelszámolási kifogás esetén vagy

ha az egyszerűsített végelszámolást 150 nap alatt nem fejezték be.

Amennyiben a társaság a fenti feltételek fennállása esetén az általános szabályokra történő áttérést elmulasztja, úgy kényszertörléselrendelésének van helye.


Amennyiben minket bíz meg cége egyszerűsített végelszámolásának lebonyolításával, azt az alábbi pontok figyelembevételével fogjuk lebonyolítani:

Konzultáció:

Minden esetben a rendelkezésre álló iratok alapján tájékoztatjuk az Ügyfelet cége jelenlegi állapotáról (könyvviteli és számviteli szempontból). Előnyben részesítjük Ügyfelünk kényelme érdekében az online ügyintézést.

Szerződéskötés a felek között:

Minden esetben szerződést kötünk az Ügyféllel.

Az egyszerűsített végelszámolás megkezdésének a bejelentése:

A szükséges dokumentumok elkészítését követően az erre rendszeresített nyomtatványon bejelentésre kerül az egyszerűsített végelszámolás ténye a NAV felé, amit a Hatóság továbbít az illetékes Cégbíróság részére.

Határidők:

A rendelkezésre álló határidő alatt (150 nap) benyújtásra kerülnek az egyszerűsített végelszámolás lezárásához szükséges dokumentumok.

Vagyon szétosztása, cég cégjegyzékből történő törlése:

Amennyiben a cégnek nincsen fennmaradó tartozása a cég megmaradt vagyona felosztásra kerül a tagok között. Az erről szóló határozat és vagyonfelosztási javaslat Cégbírósághoz történő benyújtását követően megtörténik a cég törlése.

Amennyiben úgy dönt, hogy cégét szeretné megszüntetni keressen minket bizalommal.